TRUSTEES ( 2018 - 2023 )

 

DR. ULHAS GANU    MR. SUNIL MEHENDALE    MR. CHANDRASHEKHAR VAZE    MR. DILEEP SHEVDE    MR. PURUSHOTTAM KALE

 


 

MANAGING COMMITTEE ( 2018 - 2023 )

 

PRESIDENT MR. DIVAKAR MAHADEO NATU
VICE PRESIDENT MR. VINAYAK V. RANADE, MR. SUSHIL M. BAPAT, MR. SHRIRANG PADHYE,
WORKING PRESIDENT MR. SANDIP BHAGWAT
WORKING VICE PRESIDENT MR. ARUN PHADKE
JOINT TREASURER MR. KISHORE KHARE, MR. VIVEK GOKHALE
JOINT SECRATARY MR. VITTHAL JOSHI,
COMMITTEE MEMBERS MR. KUMAR GOKHALE, SMT. SAMPADA MUKADAM, MRS. RAMA NAMJOSHI, MRS. SANGITA PANVALKAR,
MR. MANOHAR SOMAN, MR. SUDHAKAR DATE, MR. RAJAN PHATAK, MRS. GAURI VELENKAR,
MR. PRASAD PANVALKAR, MR. DILIP BHATAVDEKAR, MR. NITIN AMBARDEKAR,
MRS. SMITA ATHAVALE, MR. PRAKASH THAKUR, MR. PRAKASH KULKARNI, MR. DIPAK VAIDYA

 


 

MANAGING COMMITTEE LIFE MEMBERS

 

SMT. ANJALI KADEKAR, MRS. ANITA KALE, SMT. KUSUM GOGATE, SMT. VIMAL JOSHI, SMT. VIDYA DONGRE, SMT. NALINI FANASE,

SMT. PADMAVATI LELE, MR. MOHAN PANDIT, MRS. ANJALI DABKE, MR. SURENDRA APTE, MR. KESHAV KALE,

MR. RAHUL KALE, MR. RAMCHANDRA DEODHAR, MR. SATISH VAIDYA, SMT. SUMATI PATWARDHAN, MR. NILKANTH WADEKAR.